Estratexia Integrada de Desenvolvemento Urbano Sostible Marin 2020

A continuación achegámosvos o documento final do proxecto Marín 2020, unha estratexia integrada e integral que pretende incidir de forma coordinada en aspectos sociais, económicos e ambientais que contribuirán a unha cidade máis competitiva, máis intelixente e máis equilibrada territorial, social e ambientalmente, o que permitirá a todo o Concello avanzar cara a un futuro máis sustentable.

Consultar DUSI Marín 2020_versión galego

Consultar DUSI Marín 2020_versión español