Código de conducta

Código de conducta e princípios éticos do Concello de Marín, como organismo intermedio lixeiro dá Autoridade de Xestión do FEDER (Periodo 2014-2020)