Marín 2020

Marín 2020 ten como obxectivo definir unha estratexia de cidade de desenvolvemento urbano sostible para o período 2014-2020, a través dun proceso de participación cidadá, que aspira a facilitar a acción urbanística, económica, medioambiental, cultural, social e de gobernanza da cidade.

Que é desenvolvemento urbano sostible?

Unha estratexia de desenvolvemento urbano sostible é un modelo de desenvolvemento de cidade que se basa en integrar os elementos económicos, sociais, físicos e medioambientais que compoñen a cidade.

concello